موسسه آموزشی - درمانی رویکرد هیجان مدار ایرانیان(رها) - iieft.ir

انستیتو هیجان مدار ایران در راستای اهداف و رسالت کاری خو همکاری های نزدیک و مستمر با سایر مراکز فعال در حیطه سلامت روان در سراسر کشور و در سطح بین المللی دارد. در زیر لیستی از این مراکز همکار جهت معرفی آمده است.

مراکز همکار