اعضای تیم اصلی

dr_arash_ramezani

دکتر آرش رمضانی

موسس انستیتو هیجان مدار

تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۰۶۹۵۹۱

سوال امنیتی : « لطفا با اعداد پاسخ دهید »

prof_leslie_greenberg

Prof Leslie Greenberg

سوپروایزر بین المللی انستیتو هیجان مدار

تلفن تماس : —-

سوال امنیتی : « لطفا با اعداد پاسخ دهید »

dr_juliette_becking

Prof Leslie Greenberg

سوپروایزر بین المللی انستیتو هیجان مدار

تلفن تماس : —-

سوال امنیتی : « لطفا با اعداد پاسخ دهید »

ایمان همت یار

ایمان همت یار

مدیر عامل انستیتو هیجان مدار

تلفن تماس : ۰۹۱۲۴۵۸۸۲۸۷

سوال امنیتی : « لطفا با اعداد پاسخ دهید »