page-doreha

آموزش رویکرد هیجان مدار و تربیت درمانگران حرفه ای این رویکرد یکی از اصلی ترین اهداف و رسالت های انستیتو هیجان مدار ایران می باشد. در همین راستا این مرکز به صورت مداوم دوره های آموزشی مختلف مرتبط با رویکرد هیجان مدار را در سطوح داخلی و بین المللی توسط اساتید و مربیان رسمی این رویکرد برگزار می کند. تمامی این دوره ها و سطوح مختلف آموزشی مطابق با استاندارد های انجمن بین المللی رویکرد هیجان مدار (ISEFT)  و همچنین مطابق با نیاز های علاقمندان در داخل ایران می باشد

برای اطلاعات بیشتر در مورد دوره ها و یا اراسال اطلاعات دوره های آتی برای شما، روی گزینه مورد نظر کلیک کنید.

آموزش